Egyházunkról Bemutatkozás Céljaink Tanaink Tevékenységünk Esküvő Tanfolyamok Adományvonal Kapcsolat
 
A Szent Korona

A Szent Korona Keresztény mivolta nem kétséges.

DE Judeo-Keresztény! Vagy nem?

A legnagyobb tisztelet mellett is fel kell tennem a kérdést. Mi szükségünk, nekünk, egy ősi Szkíta, Magyar, Hun nemzetnek erre a beavatási Koronára? Egy olyan koronára, melyet nem a magyar nemzetcsalád tagjainak arc vagy képmásai díszítenek? Ennek kell lennie az első kérdésnek.


A koronáknak, bármilyenek is legyenek azok, funkcióik vannak. Ennek a jeles Szent Koronának is van. Ez pedig nem egyéb, mint hogy beavatási funkciót lásson el.


Na, kérem, hát itt van a legnagyobb probléma. Nevezetesen a koronán levő szimbólumokkal. Ezt kérem, tessék most nagyon komolyan venni. Itt most nem arról van szó, hogy ez a korona kié. Jelenleg egyáltalán mindegy, hogy volt-e I. István király fején vagy sem. Nem. Hanem egyszerűen arról, hogy egyáltalán miért kerül egy addig is Keresztény, egy Igazi Jézushitű Nemzet uralkodó ágának tagjához, egy nevezzük most az egyszerűség kedvéért Igazi Kereszténynek a családjába egy Judeo-keresztény korona?


Ez már önmagában is elgondolkodtató kell, hogy legyen. Inkább azt mondom, hogy döbbenetes. Egy olyan Magyar, Pártus, Szkíta, Hun Királyi Családba, aki egyébként jézusházi keresztény, tehát semmiképp sem zsidó,- egyáltalán teljességgel érthetetlen. Ez a korona, ami akár beavató, akár nem, most lényegtelen.


Ami viszont egyáltalán nem lényegtelen, az az, hogy itt e Hazában, a Kárpát-medencében állandóan és folyamatosan hazudnak az uralkodó osztály tagjai az ország népének, annak állampolgárainak. Pedig azt már az ókorban is tudták, hogy a tiszta lelkiismeret a legfontosabb minden más előtt. A hazug ember pedig akár gyávaságból nem mond igazat, akár valami más okból, minden pillanatban megsérti a lelkiismeretét.


A magyar ember érdekes módon nagyon büszke. Azért mondom, hogy érdekes módon, mert gyakorlatilag semmi hiteles ismerete nincs önmagáról. Az uralkodó elit mindig is igyekezett félrevezetni, becsapni az ország népét. Tehát az egyszerű magyar állampolgár semmit sem tud. Helyesebben szólva, amit tud az egy merő hazugsághalmaz.


Azt hiszem, fel kell, helyesebben szólva fel kellene merülnie egy olyan kérdésnek, hogy vajon miért ez a nagy ködösítés? Helyesebben szólva mi végből hazudoznak. Egy biztos. Valamit nagyon igyekeznek titkolni. No meg a hazugság mindig azért születik, hogy az ember valamit másként lásson. Egyszerűen másként kell látnia azt, amit talán belülről érzékel. Sokan, ahogy hétköznapi nyelven mondani szokták, amit amúgy zsigerből érez. Érzi, hogy valami nincs rendjén, csak megmagyarázni nem tudja. Ettől viszont elbizonytalanodik.


No meg van ám egy másik dolog, amivel a hazudozók nem számolnak és nem is számoltak. Mert, hogy az ő erejüket sokkal jobban leköti a különböző aljas praktikák kiagyalása, az elfedés, az elkendőzés érdekében. Ezért aztán nincsenek tisztában a népi emlékezettel, az Ősök Szellemével való kapcsolattartásról. Ezekről ugyan nincs ismeretük, ám van egy két valami, amit nagyon tudnak. Az egyik a félelem, helyesebben a félelem keltés aljas praktikái. Ezt nagyon tudják. Akár beismerik, akár nem. A másik pedig a félelem okát megtestesítő érzékeny lelkületű emberek meggyilkolása, börtönbe vagy kínpadra vettetése.


Vannak dolgok, amiket a homályban tartók évezredek óta nem bírnak elviselni. No, -nem a lopás és hazudozás-, mert azt még támogatják is. De nem ám, hanem azokat, akik gondolkodnak, vagy esetleg gondolkodni tanítanak. A rejtegetőknek ezek az emberek voltak és maradtak is mind a mai napig a leggyűlöletesebb ellenségeik. Amikor csak tehették mindig megölték őket. A javaikat pedig,- amik esetleg voltak nekik,- miután még CSALÁDJAIKAT IS FÖLDÖNFUTÓVÁ TETTÉK, ODAADTÁK AZOKNAK, AKIK támogatták őket.


Most pedig akkor nézzük csak mi van ezen a Szent Koronán és mi annak valódi üzenete:


Tehát a képek :

 • 1.  Mihály arkangyal zsidó ,már ha őt ábrázolja, akkor zsidó
 • 2.  Gabriel arkangyal zsidó ,már ha őt ábrázolja, akkor zsidó
 • 3.  Szent György görög Talán
 • 4.  Szent Demeter görög Talán
 • 5.  IC. XC. az az Jesus Kristus- a zsidó? NEM, Szkíta!
 •     No meg zsidó-keresztény koronán mit keresnek égitestek:amikor nem lehet
 • 6.  Ducas Mihály görög császár
 • 7.  Constantin görög?
 • 8.  Geobitz hívő fejedelem törökök királya kiben hisz? Jehovában biztos nem
 • 9.  Demján görög szent?
 • 10. Kozma görög ?
 • 11. Szent János állítólag zsidó, de valójában szkíta
 • 12. Szent Bertalan állítólag zsidó, de valójában szkíta
 • 13. Szent Jakab állítólag zsidó, de valójában szkíta
 • 14. Szent Tamás állítólag zsidó, de valójában szkíta
 • 15. Szent Péter Az Antiokiai Egyház feje nem zsidó, hanem szkíta
 • 16. Szent András állítólag zsidó de valójában szkíta
 • 17. Szent Pál garantált zsidó
 • 18. Szent András állítólag zsidó, de valójában szkíta
 • 19. Szent Fülöp állítólag zsidó, de valójában szkíta


Azt én, személy szerint a legmesszebb menőkig visszautasítom, hogy ezen a Szent Koronán akár egyetlen zsidó is lenne. Sőt kategorikusan ki is jelentem, hogy nincs rajta. Többek között már csak azért sem, mert akkor nem lenne Magyar.


Mindegyik képi ábrázolás faji, nemzeti meghatározása elvetendő, megkérdőjelezhető. Különösen abban az esetben, ha azt állítják, hogy minden, a Magyar Szent Koronán,,szereplő”, azon helyet foglaló személy egyrészt idegen nemzetiségű és fajú. S el is kell. Különösen akkor, ha azt akarják elhitetni velünk, hogy ez egy olyan zsidó-keresztény szakrális beavató magyar korona. Ennél egyszerűbb lenne azt mondani, hogy ez az ominózus korona a Katolikus Egyház olyan szakrális szent beavató koronája, mely a magyar nemzetet a zsidó nép maga fölöttiségének elismertetésébe és ősi múltjának megtagadásába avatja be.


A koronán szereplő személyek neveinek és képeinek felsorolásából, egy valaminek rögtön szembe ötlőnek kell lennie, az az, hogy itt állítólag egyetlen egy magyar sem található. Persze ez nem így van. No de a Korona szempontjából teljesen mindegy.


Na, már most azt mondják, tanítják, hogy ez egy speciális beavató korona. Legyen. Mondom én. Azonban a helyzet attól a magyar számára még semmit sem változik. Hiszen egyetlen Hun, Szkíta, Magyar sincs rajta, benne.


Viszont mint mondják, sőt kategorikusan állítják, -ez egy beavató korona. Jó rendben. De akkor most tessenek nekem elmondani, elgondolkodni azon, hogy ez a korona mibe avatja be a királyt.


Tudom, szenvtelen a kérdésem, hiszen az embereknek halvány fogalmuk sincs a beavatások mágikus folyamatának mibenlétéről. Ezt onnan tudom, hogy akkor az emberek már feltennék, feltették volna a kérdést :mibe is avat be az amúgy élettelen materiális korona? Na és hogyan?
Lehet, hogy a judeo-keresztény pápa nem véletlenül utálja a mágiát?

Egyébként teljes mértékben érthetetlen, hogy mit keres egy szemita, ha tetszik, héber, vagy zsidó, vagy nem ragozó nyelvű nép fia, esetleg annak akár egyetlen tagja, esetleg akárhány angyala is a Magyar Nemzeti Beavató királyi koronán? Ez bizony nagyon sánta dolog.


Ez a korona akkor most vagy Magyar, vagy zsidó? Kéretik elgondolkodni. Nincs semmi hitelt érdemlő dokumentum arra vonatkozólag, hogy akár csak egyetlen zsidó is lenne rajta. Pusztán azért kellene ezt gondolnunk, mert pár száz éve valaki azt állította, mondta? Aztán miből merészelik kategorikusan kijelenteni, hogy azok a személyek egyáltalán angyalok. Megjegyzem az angyalok létét szintén a mi ősnépünk egyik vallásának a Zoroaszterianizmus Szent Könyvéből, a Zend Avesztából ,,kölcsönözték”. No meg honnan veszik, hogy az a háromosztatú-szakállas férfialak pont zsidó? Tényleg Ő az a zsidó ember, akiről ír a Biblia? Nevezetesen St. Pál? A szakálla szinte garancia arra, hogy nem zsidó. Egyszerűen nem lehet. A Bibliában ugyanis az áll, hogy a zsidó szakálla kerekre kell, hogy legyen nyírva. Tessenek szíves elolvasni, megtanulni, értelmezni a Bibliát.


Már megbocsásson a világ, de amikor valamiről semmi bizonyíték nincs, csak vélelelem, fikció, miért kell azt akkor egy magyar embernek kötelességtudóan elfogadnia?
Miért nem mondjuk, hogy az az angyal, már ha egyáltalán az, nem az, hanem mondjuk Baál Isten? Esetleg En-Lil? Vagy Ninhurság? Miért nem?
Megmondom. Mert a mai és a középkori magyar emberekből már rég kiirtották az ősök iránti szeretetet , valamint Istenének, a Magyarok Istenének szeretetét. Szó szerint. Máglya, kerékbetörés, stb. Miért kell nekünk elhinni, hogy csak a szemita népeknek van istenük. Nekik jár? A zsidónak Jehova, az arabnak Allah. No meg az indiainak Visnu, Krsna, aztán van az egyiptominak is. Érdekes.
Azért érdemes lenne megkérdezni egy iszlám hívőt, hogy el tud e képzelni egy olyan koronát a nemzetének, melyen Jehova trónol? Gondolom, simán provokációnak venné.


Szerintem a koronán levők legtöbb tagja a magyar nemzetcsalád és azok rokon népeinek tagjai. Ezeket pontosan ugyan úgy nem tudom bebizonyítani, miként azt, hogy azok az emberi formában ábrázolt lények azok, akiknek mondják őket. A képi ábrázolások nevesítésének, nevek aláírásának elfogadása pusztán annyit mutathat, hogy elhiszem-e. Garancia nincs.


Egy Magyar koronára sokkal jobban illik egy Pártus Kutai Szkíta Úr Jézus.

Állandóan hangsúlyozzák, hogy szakrális, azaz szent beavató korona. Csak azt nem írják, nem írták le eddig sosem, hogy a zsidó lelkület felsőbbrendűségének elismerésébe és annak szolgálatába avat be. Valamint a magyar ősiség sárba tiprásához ad jogot. Egy beavató korona egy mágikus eszköz. A koronán szereplő képek nem pusztán szimbólumok, hanem élők. Na, már most az a magát Magyarnak nevező király, aki fejére, azaz biztos ismerős e szó a Pilisére, A FEJÉRE helyezi ezt a beavató koronát és valaki,- egy beavató pap azt aktivizálja ezzel a király éterikus és asztrális testébe juttatja a bekapcsolt és működő zsidó-keresztény koronát, -már sárba is tiporta a nemzetét. Akár tudja, akár nem. Rögtön megtagadta a Magyarok Istenét, az Öregistent.


A koronával kapcsolatban azonban léteznek más alternatívák. Viszont a beavató jellege ettől függetlenül judeo-keresztény marad. No és annak hatásai is!

Tehát abba mindenki belenyugodhat, hogy ez a korona nem Magyar. Amennyiben Magyar, Hun lenne, nem ezek a személyek szerepelnének rajta. Csak példaként említek egy pár nevet, akit a Magyar, Hun nemzet, faj szívesen látna a koronán. Nimród király, a Kutai Szkíta Úr Jézus, Attila nagykirályunk stb. De nem ezek még véletlenül sincsenek rajta. Még Álmos király sincs rajta. Ellenben 97% zsidó található rajta. Tehát akkor miért is nevezzük Magyar Szent Koronának?


Amennyiben Magyar-Hun lenne, akkor először is az Öregistent, a Magyarok Istenét helyezték volna rá, mint főfő személyt.
Természetesen az is lehet, hogy Magyarok, Hunok vannak rajta ,de ettől függetlenül magát a szakralitását ez a korona a “történelem” szerint magától a római pápától, a francia Gerberttől Piustól kapja, - ki kora legnagyobb matematikusa, asztrológusa és elismert alkemistája volt. - és nem attól, hogy egy olyan férfiábrázolás van rajta, akit valaki Pantokrátornak nevez. Mellesleg megjegyzem, kissé furcsa dolog e koronát a magyar államhatalom szimbólumának tekinteni. Amennyiben jogilag ez a Szent korona lenne a legfelsőbb jogi személyünk, abban az esetben 100%-ig elismernénk, hogy még az amúgy csonka országunk is abszolút hivatalosan is a zsidó nép tulajdonába kerül.

 • 1. Ez a beavató korona ebben a jelenlegi formában abba avat bele,
 •     hogy a magyar embernek minden körülmények között
 •     el kell fogadnia maga fölött a zsidó hatalmat, irányítást.
 • 2. Ez a korona nem egy nemzet, hanem egy lassan
 •     internacionalista zsidó-keresztény egyház koronája, annak szentsége.
 • 3. Ez a korona garantálja, hogy a zsidó nép Magyarország minden tulajdonát,
 •     vagyonát magáénak tudhassa. Már persze akkor,
 •     ha úgy tekintenének rá, mint ahogy állítólag I. István király.
 • 4. Ez a korona segítette hozzá a Hun, Magyar nemzetet,
 •     hogy egyszerre veszítse el identitástudatát és gyökértelenítse ősi népünket,
 •     miközben vérpadra húzta mindazokat,
 •     akik tiltakoznak a judeo-keresztény egyház ellen.
 • 5. Ez a korona, ennek a koronának a szentként való elismerése garanciája annak,
 •     hogy a Magyar soha többé nem lehet Magyar. Sem pedig Hun.
 • 6. Ez a korona garanciája annak is, hogy nekünk nincs múltunk és jövőnk sem.
 •     Egy kihaló nemzetté, fajjá tettek minket ezen a koronán keresztül.


Viszont mi mindhalálig Magyarok, Hunok, Szkíták, Avarok, Pártusok voltunk vagyunk és leszünk. Mindaddig, amíg az Öregisten, a Magyarok Istene haza nem hív minket az ősi hazába.


Bodor ErnőCopyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza