Egyházunkról Bemutatkozás Céljaink Tanaink Tevékenységünk Esküvő Tanfolyamok Adományvonal Kapcsolat
 
Ezoterikus körlevél a világ másik felének hangjával

Azt hiszem elérkezett az idő, hogy végleg abba hagyjátok a békés és valóban szerető, béketűrő és okos emberek mocskolását. Azok mocskolását, akik oly szelídek voltak, hogy valóban odafordították a másik orcájukat. Hogy miért? Csak azért, mert ők valóban azt gondolták, hogy akkor valami jobb világ következik. Mi eddig csak tűrtünk.

Tűrtük, hogy újpogányságnak tituláljatok. Tűrtük, hogy gyilkos hittérítő vallásotokkal mindenkit becsaptatok, megaláztatok. Tűrtük, hogy kivéreztessétek a Földbolygó valamennyi népét. Tűrtük, hogy megáldjátok a fegyvereket. Tűrtük, hogy keresztre feszítettetek mindenkit, aki nem szeretett benneteket. Ugyanakkor ti elvártátok tőlünk, emberektől, hogy legyünk alázatosak. Mi azok voltunk. Eddig!

Elég volt! Elég, mert a ti pápátok nyíltan hadat üzent az ezoterikus, a spirituális, a szellemi világnak. Azt mondta, hogy fel kell számolni, ki kell írtani a spiritualitást. Ti mondtátok.

Hogy miért? Mert lassan félelem járta át a nem szerető szíveteket. Ti, keresztény vezetők. Ti nem tudtok szeretni. Szinte mind kivétel nélkül. Pápák, püspökök, kanonokok. Ti bizonyára okosak vagytok. De ugyanakkor kifejezetten szívtelenek. Eddig volt majdnem 2000 évetek. Ez alatt a 2000 év alatt a Föld lakosságát nyomorba döntöttétek. Népeket irtottatok ki. Földrészeket igáztatok le.

Ti még arra is képesek vagytok, hogy a saját magatok által lefektetett ősi törvényeiteket is folyamatosan megszegjétek. Papjaitok közül sok homoszexuális, pedofil. Mégsem ölitek meg őket, miként az írva vagyon. Pedig Bibliátokban benne van. Ti támogatjátok az egynemű párok fajtalan együttélését, sőt már odáig süllyedtek, hogy össze is adjátok őket, mint házaspárt. Ezek után még van pofátok azt mondani, hogy a házasságok az égben köttetnek? Ti még az eget is megszentségtelenítitek.

Azonban kérdem én. Ez csak a véletlen műve? Megmondom neked, te kedves keresztény pápa és püspök. Ki körleveleket küldözgettek és átkozódtok. Ezek a folyamatok nem véletlenek. Egyrészt azért, mert olyan nincs. Véletlen nem létezik. Ez ugyanis olyan lehetetlen, mint az ok nélküli okozat. Ti mindig is becsaptátok az embereket mióta csak léteztek. Csak egy apró dolog. A pápa elmegy valahova és megcsókolja a repülőtéren a földet. De lehetőleg csak ott, ahol még nem járt. Az embereknek tetszik. Micsoda rendes pápa. hogy szereti az anyaföldet. Ezek a szerencsétlen emberek, akik látják ezt a cselekedetet nem tudják, hogy az a föld a ti egyházatok számára egy meghódított terület. Már nem gyilkoltok. Csak ti ezt így amúgy titkosan, úgymond ezoterikusan mutatjátok a világ felé. Az emberek ezt természetesen nem értik.

Miért is értenék. Ti valójában soha semmit sem tanítottak meg az embereknek. Azaz egy-két dolgot mégis.
Példaként említem a következőket: Légy türelmes és engedékeny megrablóiddal szemben. Ne ítélkezz. Ne fejezd ki haragod. Légy képmutató. Ez csak egy pár apróság. Sajnálom, de ti, keresztény egyházi vezetők kifejezetten aljasok vagytok, voltatok és lesztek. Tisztelet a kivételnek. Ez mind biztos. Ti sosem fogtok megváltozni.

Több mint 2000 év aljasága nyomja vállatok.

Mondjátok csak meg kedveseim. Miért nem mondjátok ki nyíltan, hogy a keresztény egyház istene és vezér alakja nem más, mint maga az úgynevezett evilág fejedelme. Neve pedig nem más, mint Jehova. Más néven Adonai. Tettragrammaton. Imanuel. Stb. Miért nem mondjátok ki nyíltan, hogy minden keresztény Istene Jehova. Israel Istene. Az emberek ezt nem tudják. Az emberek csak a szerető Úr Jézust tudják. Arra gondolnak, hogy Ő az egy igaz Isten. Nekik nincs arra agyuk, hogy észrevegyék becsapjátok őket. Ugyanis Jézus Urunk még csak nem is a fia. Miként elhitetitek. Ezért is találtátok ki magatoknak az ún. Szentháromságtant. Ugyanakkor hihetetlenül, szinte zsigerből utáltok mindenkit, aki tudja, érzi az igazságot.

Ti egyszerűen nem vagytok tisztába a Világmindenség teremtésével, működésével. Ti pusztán a Bibliátokat ismeritek. Azonban még azt sem tartjátok be, ami oda van írva. Állandóan magyarázkodási kényszeretek van, hogy hogy is kell érteni ami oda van írva. Mindenféle kódokat találtok ki magatoknak. Sajnálom, de egyszerűen hülyítitek az embereket.

Vegyétek tudomásul, hogy nyílnak már a szemek, a szívek. Üresek már a templomaitok. Fogynak a papjaitok. Lassan egy merő erkölcsi fertővé váltok. Persze ez természetes. Hiszen a ti uratok nem az egy Igaz Isten, hanem Jehova, a héberek istene. Ő pedig a saját Bibliátok szerint is nem más, mint a hazugság atyja. Ez a ti könyvetekben sajnos, a ti pechetekre benne maradt. Ti természetesen saját gazdátokat akarjátok szolgálni, aki pedig féltékeny és bosszú álló isten. - Nem én mondom, hanem a könyvetek. - A János. 8.44-ben. Na és ki mondja azokat a szavakat. Megmondom. Maga az Úr Jézus. Gondoljátok, hogy hazudik? Na meg azért azt is jó lenne ám elmondani, hogy a ti istenetek neve nem más, mint az Úr Jehova, ki amúgy a héberek istene.

Szerintem nem Ő, hanem ti hazudtok folyamatosan. A motivációtok pedig nem más, mint hogy maradéktalanul kiszolgáljátok uratokat. Aki nem más, mint maga a Sátán vagy Ördög? Nekem teljesen mindegy, hisz egész biztos, hogy nem az Öregisten. Ti sosem tudtátok elfogadni, ha valaki őt imádja, szereti. Ti azokat mindjárt megöltétek. Így járt evvel az Úr Jézus is. Aki természetesen sosem volt zsidó. De ti evvel sosem törődtettek. Legalább a Talmudot olvasnátok. Ott az áll, hogy Jesu, azaz Jézus annak az átkozott Nimródnak a fia. Mi viszont igaz, szerintetek újpogányok nagyon is tudjuk, hogy az Úr Jézus a magyari ág egyik népéből, a kutai szkíták közül való. Halálának is ez volt az elsőrendű oka.

A keresztény híveknek pedig sosem tűnt fel, hogy zsidó az isten, a szentlélek, meg az isten fiának édesanyja a Boldogságos Szűz Mária.

Hát kérem tisztelettel. Nem! Mindenki tudja meg, hogy a zsidó, a héber, az izraelita sosem volt kiválasztott faj, aki felhatalmazást kapott az Öregistentől, hogy mindenkit fosszanak ki, alázzanak meg, hiszen csak ők mehetnek be isten országába. Persze lehet, hogy Jehováéba igen. Azt nektek kell tudni. De akkor meg meg kéne mondani.

A keresztényeknek pedig jó lenne, ha lenne annyi önbecsülésük és tudásuk, hogy ha istenen kívül nincs semmi és senki más, akkor hogy a csudába van az, hogy ők nincsenek benne abban az országban, ahol a többiek vannak. Jó lett volna, ha észreveszik, hogy az Ószövetségre épül az Újszövetség. A kettőt pedig nem lehet szétválasztani. Aztán jó lesz azt is tudatni, hogy hiába hivatkoznak egyes felekezeteitek arra, hogy ők nem foglalkoznak az Ó szövetséggel. Csak persze a zsoltárokat mindig éneklitek. Hát az talán az Új Szövetségben van?

Kedves keresztény papok. Nagyon sajnálom, de én egyáltalán nem szeretlek bennetek. Nincs miért.
Mindkettőnknek más az útja a miénk a szeretet. A tietek pedig, én nem tudom…Copyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza