Egyházunkról Bemutatkozás Céljaink Tanaink Tevékenységünk Esküvő Tanfolyamok Adományvonal Kapcsolat
 
Spiritualitás és belső béke


Mint tudjuk, a mai és a régebbi korokban is feltétlen szükséges volt az emberek belső békéjének és harmóniájának megléte. Amennyiben ez megvolt, akkor abban az esetben az emberek békésségben és a boldogságuk tudatában élték mindennapjaikat. Volt idejük arra, hogy az egymás mellet élő embertársaikra, valamint a Föld bolygó más létformáira is maximális figyelmet fordítsanak és azok esetleges gondjaikat is hatékonyan segítsék, oldják meg. Mára azonban sajnos ezek az igyekezetek és cselekedetek lassan a múlt homályába vesznek. Világunk ma nem az a békés hely ami volt valamikor.

Mi, az Ezoterikus Tanok Egyháza viszont abban vagyunk maximálisan elkötelezve, hogy ezeket a régi értékeket ismét előtérbe helyezzük és vissza is állítsuk. Jól tudjuk, hogy ezek a törekvések az egész emberiség számára jótékony hatásúak. Épp ezért minden eszközzel igyekszünk, hogy ne csak a szó, hanem a tettek mezején is megtörténjenek. Ehhez megfelelő oktatási központtal is rendelkezünk. Ez pedig nem más, mint az ÓD Ezoterikus-Teológiai és Parapszichológiai Akadémia, ahol a magasabb évfolyamokban papjainkat képezzük és tanítjuk. Tanításainkban központi helyet kap a békés egymás mellett élés valamint a tolerancia a más vallású, ám pozitív értékrendeket és erkölcsiséget tanító és követő embercsoportokkal. A negatív ismereteket és hamis értékrendeket oktató vallási folyamatoktól természetszerűleg elhatárolódunk, azokkal kommunikációt sem folytatunk. Mi, mint a Spiritualitás és a Belső Béke egyik szellemileg meghatározó Centruma folyamatosan segítséget nyújtunk mindazoknak, akik ráébredtek arra, hogy ennek hiányában az élet nem lehet sem nyugodt, sem harmonikus.

Ahhoz, hogy a nagy cél, a Világbéke valóra válhasson, elengedhetetlenül szükségesek az olyan felismerések, hogy maga az emberi béke a lélekben kezdődik és ennek a belső békének a hiányában semmiféle boldogságra nem tehetünk szert. Nem beszélve arról, hogy az előrevitel érdekében rá kell mutatnunk az anyagi világ időszakosságára, annak nem legelső helyre helyezésére. Ugyanakkor azt is mindenképpen szem előtt kell tartanunk, hogy ne essünk az anyagi világ hamis materiális értékszemléletének csapdájába, hanem tudatosítsuk az emberekben, hogy a Spiritualitás az, ami a következő testetöltésünkben a legmeghatározóbb. Ezért mindent a pozitív Spiritualitás és szellemiség kell, hogy átjárjon, vezéreljen, mint alapvető és elsőrendű, meghatározó elv. Szeretnénk, sőt kifejezetten akarjuk, hogy az emberek gondolkodásmódját, cselekedeteit mindig egy előrevivő pozitív cél határozza meg. Ehhez azonban rendkívül lényeges lenne annak felismerése, hogy minden cselekedetnek vannak törvényszerű visszahatásai magára az okozóra. A Spiritualitásban és Ezotériában ezt a visszahatást, mint karma ismerjük.

A Belső Béke eléréséhez feléltlenül szükséges lakóhelyünknek és hazánknak a Föld nevű bolygónak folyamatos tisztántartása. Amit nem csak a környezetvédelmi folyamatokkal érhetünk el. Ugyanis a tisztántartásnak vannak olyan az emberek legnagyobb része számára láthatatlan, ám folyamatosan létező szennyeződések, mint a negatív gondolatok szennyező felhői. Ezek az emberek számára láthatatlan szennyeződések azok, amik a legnagyobb kárt okozzák az emberi civilizáció számára. Az Ezoterikus Tanok Egyháza a világbéke egyik legveszélyesebb ellenségének tekinti a negatív gondolkodásmód, valamint az önzés folyamatait. Ezek egyszerre pusztítják Magát az egyént, mert a negatív gondolkodásának hatására megteremti magának a rosszat és sajnos az meg is jelenik, materializálódik világunkban. Ennek ellenszereként kell, hogy a pozitív gondolkodású, Istent ismerő és Szerető emberek pozitív cselekedeteikkel hozzásegítsék a nélkülözések közepette élőket ahhoz, hogy képesek legyenek maguknak és mások számára egy sokkal szebb és boldogabb jövőt megteremteni.


Bodor Ernő egyházfőCopyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza