Egyházunkról Bemutatkozás Céljaink Tanaink Tevékenységünk Esküvő Tanfolyamok Adományvonal Kapcsolat
 
Tanaink

www.saibaba.hu www.sandrajana.hu www.azigazijezus.hu

Ez az egyház valójában az egyetlen olyan magyar egyház, amely felvállalta mindazokat az oktatásokat, tanításokat, amelyektől minden más európai egyház elhatárolta magát. Megszüntetjük a tabukat, nem tisztelünk semmi olyat, ami az emberek kirablását elősegíti. Ez az egyház a tanítást választotta és ennek maradéktalanul eleget is kíván tenni.

Tehát semmi mást nem teszünk, mint az embereket nagykorúként kezeljük.

A mi egyházunk tanítása semmilyen történelminek mondott egyház hittételeire nem hasonlít, sőt gyakran egyenesen szembe is helyezkedek azokkal. Mi azért alakultunk meg, mert változást szeretnénk elindítani a fejlődés irányába. Elődeink nem tudták beteljesíteni feladatukat, így most rajtunk a sor, hogy megtegyük mindazt, amire felkért minket egy felsőbb, nem e világi hatalom. Így megkezdtük egy, az új időknek megfelelő egyház építését, Isten irányításával. Mi megtanítjuk az embert Isten szeretetére, s arra, hogy mindent az Ő elvárásai szerint tegyen.


TANTÉTELEINK. Amitől mások vagyunk.
Tudjuk, hogy folyamatosan tanulni és képezni kell magunkat. Tudjuk, hogy a butaságban tartás és a hazudozás a legnagyobb rossz.

Elismerjük és tudjuk, hogy minket csak a szeretet és a tudás ment meg a pusztulattól.

Elismerjük és tudjuk, hogy minden egyes ember Isten gyermeke. Tudjuk a Lélek halhatatlanságát.

Elismerjük és valljuk is a reinkarnáció, az újjászületés tanát.
Tudjuk, hogy jelenlegi életünk és sorsunk az előző életünkben elkövetett cselekedeteink eredményeként alakul (Karma). Tudjuk, hogy mostani cselekedeteink határozzák meg következőéletünk sorsát. Ezért is mondjuk, hogy elkövetkezendő életed sorsa a Te döntéseid és cselekedeteid eredménye. Számunkra ismeretlen és elfogadhatatlan az Ok Nélküli Okozat és a szerencse fogalma.

Elismerjük és tudjuk, hogy ISTEN nem csak Jézusként volt jelen a Föld nevű bolygón.

Tudjuk, hogy a büntetés és az ítélkezés nem a mi területünk. Ez Isten egyedüli tiszte. A véleményalkotásra viszont mindenkinek joga van. Hitet, tudást és erőt adunk Neked.


Nem támogatjuk a háborúkat, az erőszakot.

Nem értünk egyet azzal, hogy a 10 parancsolatot mindenki kapta. Tessék elolvasni a Bibliát. Abból rögtön felismerhetővé válik, hogy kik kapták.

Mi nem ismerjük el az Eredendő Bűnt.

Nem ismerjük el, hogy bárkit meg lehet váltani gyilkosság árán. És egyébként is, nem ismerjük el az erőszakot, beleértve az erőszakos hittérítéseket sem.

Nem ismerjük el, hogy Jézus Urunk a mi bűneinkért halt meg. Nem ismerjük el annak zsidóságát sem.
Nem ismerjük el az ISTEN FIA meggyilkolása általi megváltást.

Nem ismerjük el, hogy ISTEN kísértésbe visz.

Nem ismerjük el az anyagi világ megtagadtatását. Az anyagi világ, a matéria számunkra semmi veszélyt nem rejt, ez csupán egy közeg, ahol jelenlegi életünket éljük. Az anyagi világtól való túlzott eltávolodás az egyént és életvitelét instabillá teszi, pedig erre a közegre feltétlen szükségünk van.

Senkit nem bíztatunk, és nem nevelünk szüleinek és családtagjainak megtagadására. Nem akarunk világtól elvonuló, elforduló embereket nevelni.

Nem ismerjük el csecsemők, kisgyermekek, kiskorúak megkeresztelését. Különös tekintettel arra, hogy öntudatlan állapotukban egy egyháznak a tagjai lesznek, és ilyen formán növelik a nem általuk választott egyház statisztikai létszámát oly módon, hogy a keresztelő egyház ezen keresztül anyagi előnyöket élvezzen.

Elhatárolódunk a homoszexualitástól és minden szexuális eldeformálódástól.

Elhatárolódunk és nem értünk egyet a különböző drogok - legyenek azok gyengébbek vagy erősebbek - reklámozásával, illetve annak használatával.

Elhatárolódunk az abortusztól, hacsak nem a szülő nő egészségügyi állapota indokolja.

Ugyanakkor nem értünk egyet a ,,fordítsd oda a másik orcádat is" című történettel.

Nem tetszőnek nyilvánítjuk, hogy bizonyos egyházak magyar nevű emberek neveit idegenre keresztelik át.

Nem fogadjuk el az államnak az egyházak közötti különbségtételét, rangsorolását.


Hozzásegítünk ahhoz, hogy ,,MEGVÁLTSD MAGAD". Nem mások vére, hanem a tudás által. A megváltás azt jelenti, hogy egyszer és végérvényesen tisztába kerülsz eredeti lényiségeddel, tehát többé már nem uralkodhatnak rajtad. Megnyílnak a SZEMEID A LÁTÁSRA. A Tudás fájának gyümölcsei a Tieid lesznek. Ezáltal az illuziókkal teli materiális világ elveszti hatalmát fölötted.

Mi mindenkit szabadnak, vidámnak és boldognak akarunk tudni. Ehhez minden segítséget és támogatást megadunk.

Valljuk, hogy semmi sem tiszteletre méltó, ami elbomló. Mi csak a maradandóban, a halhatatlanban látjuk az értéket. A materiális világra szükségünk van, hisz ide születtünk. Azonban tudnod kell! Nélküled ez a világ egy halott világ. Te vagy benne az érték. Az értékrendek felcserélhetetlenek.

Azt akarjuk, hogy ne lehessen Téged megvenni, ne legyen Neked árad. Ne tegyél meg semmi olyat, amit lelkiismereted nem enged. Légy győzedelmes, erős, szilárd, megingathatatlan.

Számunkra rendkívül fontos az igaz Magyar Történelemnek, népünk gyökereinek ismerete, őseink tisztelete. Az, hogy legyen benned egy egészséges nacionalizmus. Légy büszke magyarságodra. Tudd, hogy Szerető Édesatyád az ISTEN, akitől származol, mindig Veled van. Tudd, hogy nem halt meg a Te bűneidért a kereszten. Tudd, hogy nem bűnben születtél. Egyébként pedig minden ,,bűn" a tudatlanságból ered. Tudd, hogy Atyád mindig is Veled volt, és Szeret. Nagyon Szeret. Sokkal jobban, mint Te Őt. Mi pedig, ha akarod, megtanítunk arra is, hogy megtaláld Szerető Atyád úgy, hogy közben meg is tudd Őt Szeretni. Ténylegesen meg is érezheted Szeretetét. Valódi személyes kapcsolatotokat is megtapasztalhatod. Soha ne téveszd szem elől, Te az Ő gyermeke vagy. Légy hát Te is olyan, mint Atyád!

Mi mindezeket hisszük és valljuk. Örülnénk, ha Te is közénk tartoznál! Amennyiben elnyertük tetszésed vagy tanulni szeretnél, keress meg minket!Copyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza