Egyházunkról Bemutatkozás Céljaink Tanaink Tevékenységünk Esküvő Tanfolyamok Adományvonal Kapcsolat
 
A Védanta

Sankara i.u. 788-820-ig élt. Ő volt az, ki a buddhizmust megfékezte Indiában. Sziddhárta herceg megvilágosodása után Patandzsali öntötte szilárd formába az akkorra állítólag már több ezer éves jóga-hagyományt, majd kialakult a mahajana, a virágzó buddhizmus ,,nagy kocsija” mely erős tantrikus és később bőn hatásokkal gazdagodva végül Tibetben lelt otthonra.

A buddhizmus egyik legnagyobb reformere aki 150 körül élt nálandai apát, Nágárdzsuna vezette vissza a buddhizmus a legvégsőbe, az Ürességbe. Vitatkozási, érvelési módszereket fejlesztett ki, melyek legismertebbje a njaja. A véges tartalmakat hordozó szavakat használta fel arra, hogy megmutassa: a fogalmak és érvek önmaguk ellen fordulnak, s valódi szabadság csak ott lehetséges, ahol a fogalmiság, a világ alkotórészeinek egymásra támaszkodása eltűnik, s a Szenvedés Megszűnésében, az Ellobbanás csendjében feltárul a végső Üresség.

Hirdette mindezt az isz. II. sz. közepe táján. 600 évvel később Sankara ezt a nagyon mély és radikális tanítást szinte szóról szóra átvette de az ember vágyához igazítva a Szenvedés Megszűnése helyett az Örök Boldogságot tanította s az Ürességet így hívta: Brahman. Ugyanakkor semmiféle szellemi rokonságot sem ismert el a buddhizmussal. Erre egy példa a Brahma szútra bhásjájának II. i. 32. részében ,,S Így Buddha tanát vessék meg mindazok, akik törődnek saját boldogságukkal.”

Születési helyéül Sringérit fogadhatjuk el.
1 éves korában elsajátította anyanyelvét és a szanszkrit abc-t, 2 éves korában megtanult olvasni, 3 évesen pedig már a kávjákat és a puránákat tanulmányozta. Agasztja a nagy bölcs megjósolta anyjának, hogy Sankara 32 éves korában távozik majd a földi létből. 8 évesen elhatározta, hogy szanjászi lesz. Ehhez megkapta szülei áldását is. Kikönyörögte. Több napi vándorlás után egy, a Narmada partján levő hegyi barlanghoz ért, ahol Góvinda Jati töltötte remeteségét. A bevezető formaságok után a bölcs a tanítványává fogadta, s a végső igazságra tanította. Miután minden tudását átadta, javasolta, hogy menjen Benáreszbe. Ment is. 12 évesen Sankara Bodorba ment, ahol később megírta kommentárját Badarjana Brahma szutrájához, amely az advaita védánta alapműve lett. Sok nagy vitát folytatott acaryakkal, anyját a kezéből keletkező tűz hamvasztotta el. Az egyik megölte, aki a nekromantiát is űzte. Nyavalyát küldött rá.

A Sankara által tanított advaita védanta nem dualista. A védánta jelentése a ,,Védák vége”, illetve ,,a Védák tanításának csúcsa”.

Sankara jelentése: ,,jólétet hozó”, sikeres, áldott.

A buddhisták 4 iskolája közül 3 a tudatot vitán felüli valóságosan létezőnek fogadja el. Ezek közül csak kettő nézeteiben valóságosak a külső tárgyak (Mindegyikük) más véleményen van.Copyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza