Egyházunkról Bemutatkozás Céljaink Tanaink Tevékenységünk Esküvő Tanfolyamok Adományvonal Kapcsolat
 
Bemutatkozás

www.saibaba.hu www.sandrajana.hu www.azigazijezus.hu

Get the Flash Player to see this player.Egyházunk 1997-ben alakult a Jó Isten akaratából és annak kívánságára. Tekintettel arra, hogy a mai kor emberisége oly módon tért el a helyes iránytól, hogy a nagy zavarodottságból a kiutat nem látja, és már rég nem ismeri az ember eredeti rendeltetését sem. Nem beszélve a helyes útra való visszatérés lehetőségéről.

Az emberek és ez nem csak a mai korra vonatkozik, hanem akár az 1000, 2000 évvel ezelőtt éltekre is, vakvágányra kerültek. Egyes emberek között az a furcsa nézet alakult ki, hogy azért él, hogy jó sok anyagdarabkát gyűjtsön, netán földterületet birtokoljon. Az emberiségből már rég kiveszett a közös gondolkodás és az együvé tartozás tudata, érzése. Ezért aztán szép lassan elkezdődött az Egy Istentől való elpártolás. Új istenek születtek és ezzel egy időben megkezdődött a mai napig is tartó vallásháborúk sorozata. Az Öreg Istentől való eltérés, bár akkor nem vették észre, a pusztulatot rejtette magában. Az emberek a régi ősközösségi gondolkodást és együtt cselekvést az egyéni haszonszerzés érdekében kezdték folytatni. Ez pedig nem mást jelentett, mint az anyag birtoklását. Ennél nagyobb hiba nem is volt és ma sincs az emberiség történetében. Miért? Nem másért, mert ez több mindent sért. Először is azért, mert az ember az anyaggal nem bír mit kezdeni. Maximum nézegeti és forgatja. Esetleg megeszi. Aztán a vége az, hogy, mint bélsár elhagyja testét. Azonban ahhoz, hogy ezt a folyamatot el tudja végezni, néha rengeteg gonosz dolgot tesz. Azt azonban nem veszi észre, hogy ezért neki komoly árat kell fizetnie még akkor is, ha Ő ezt nem hiszi el és agyilag sem fogja fel.

Mint említetem, az Egy Igaz Isten lecserélésével kezdetét vett háborúk győztese arra vetemedett, amennyiben nem az eredeti Istent szeretők győztek, hogy az ellenfelet azonnal megfosztotta azt az addig bármit is magáénak tudottól. Nem beszélve a rengeteg emberáldozatról. Tehát az úgynevezett másik csoportosulás, vér és gyilkosság árán szerezte meg magának a hatalmat. Utána pedig mivel számára ez nem volt elég, meggyalázta az Eredeti Istent azáltal, hogy az a mellet levőket meggyilkolta. Neki teljesen mindegy volt. Ő szerezni akart. Arra azonban nem gondolt, hogy milyen nagy gondot vett a nyakába. Akkor, abban az esetben egész biztos hagyta volna az egészet, helyesebben el sem kezdte volna.

Amikor a háború megkezdődött, megszületett a másság. Az addigi egység elveszett. A harcot kezdeményező fél akkor még nem tudta, hogy léte abban a pillanatban megpecsételődött, ahogy a háborút egyáltalán kigondolta. Vannak Isteni törvények, amik csak a tudás birtokában levőknél van meg. Helyesebben szólva csak ők emlékeznek rá. Ők pedig sosem fogják azt átadni az ellenük fordulóknak. Igaz, azok, mármint az ellenfél természetesen alkalmatlan is annak befogadására, nem beszélve annak megértésére. Isten a gonoszokra a felejtés fátylát helyezi fel. Érdemtelenné váltak a tudásra. Azonban ez a fátyol sosem oly vastag, hogy át ne lehessen rajta látni. Tehát a tudás nincs örökre elrejteve. Azt azonban tudni kell, hogy a visszaszerzéséért komolyan kell cselekedni. Tehát nem elegendő a jóra, a szépre, a szeretetre gondolni, hanem annak meg is kell nyilvánulnia. Itt a fizikai síkon. Mondhatni cselekvő erővé kell válnia a gondolatnak. Mit is takar tehát mind ez? Mit is mond ki? Nagyon egyszerűen az igazságot. Először is csak Egy Isten van, az pedig az Öreg Isten, másod, harmad és negyed sorban… pedig azt, hogy a gonoszság csakis emberi tudatlanságból és birtoklási vágyból születik.

Ezek után pedig felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet a mássággal. Kinek kell azt eltűrnie, elszenvednie, esetleg el kell egyáltalán tűrnie? Netán milyen mértékben kell azt tenni, mármint a tűrést? Az Ezoterikus Tanok Egyháza alapvetően csak egyetlen dolgot fogad el magáénak, ez pedig az eredeti irányvonal megtartása. Minden mástól elhatárolódik. Ez az egyház nem tesz semmiféle engedményt a negatív irányú cselekedeteknek. Ellenkezőleg. Ki is fejezi nemtetszését. Ellenben hajlandó az eredeti irányvonalat tanítani és az emberiség felemelkedésén munkálkodni.

Mi csak a pozitív szellemi irányvonalat tudjuk támogatni. Minden attól eltérőtől elhatárolódunk. Mi Istent, Apánknak tudjuk. tehát, amikor megszólítjuk, akkor is így nevezzük. Apu. Így ebben a formában ember sosem merte nevezni. Mindenki valami kívülállónak tekintete ha egyáltalán elfogadta annak létezését

Számunkra csak az a jó, amivel Apánkat elégedetté tudjuk tenni. Mi valóban szeretjük Őt. Mindent, amit magunkénak tudhatunk, azt az Ő szolgálatába állítjuk. Tehát érzékszerveinket egy olyan cselekedettel foglaljuk le, amire azok valók.

Rólunk természetesen tudni kell, hogy izzig-vérig magyarok vagyunk. Tehát ez az egyház is magyar. Igen. Ma csak ez az egy van. A régmúltban volt ugyan de azt a másik oldal képviselői mindig megsemmisítették. Ha kellett a legkegyetlenebb módszerekkel. Ugyanis azok a mások jogot formáltak a mi saját tulajdonunkra.

Most pedig megvilágosítom, hogy ki is az a magyar. Magyar mindaz az ember, aki az Öreg Istent szereti. Tehát a magyarság nem faji kérdés. Alapvetően csak egy faj van, ez pedig az ember. Az azonban egy más kérdés, hogy hogy viselkedik. Ezért aztán bátran jelentem ki, hogy csak két fajta van. A pozitív és a negatív ember. Tehát nem beszélünk az emberiség közötti bőr szerinti másságról. Az nem számít. Számít viszont a szívükben lévő szeretet. Egyébként azért, mert Istent esetleg valamely bőrszínű ember más néven szerette, nem más istenről beszélt. Azt viszont mindenkinek tudnia kell, hogy az a meghatározás, hogy ha egy fajnak, egy népnek saját Istene van, akkor abban biztosak kell, hogy legyünk, hamis úton jár. Nincsenek faji Istenek. Nincs kiválasztott nép.

Isten, azaz Apu a következőt mondja:
Jónak nevezem, akinek a szíve tiszta, aki jó szívvel van nem csak a hozzája jókhoz, de minden emberekhez, aki gazdagságot nem gyűjt magának s jó szívből tesz jót minden teremtménynek, a tűz a víz a föld és lég minden parányi éltető lényének.
Én ellene vagyok az olyan embernek, aki a jót a rosszal keseríti és csak szomorúságot okoz az én szolgáimnak oda lenn. Oh mondd meg minden nemzettségnek, hogy az ilyenek számára nagy-nagy szenvedés vár.
Az Én törvényem nem az, hogy az embereket nyomorúságba fogjam. És ezt a gonoszságot én megbüntetetem a poklok helyén. Aki a gonoszság fejedelmére hallgat, annak testéből vérfolyam patakzik és tűzláng mardossa azt.

Isten az embereknek szabad akaratot adott. Azonban letette az összes pozitív és a negatív dolgokat is, az anyagi univerzumokba. Természetesen úgymond passzív formában. Minden létezőt, amire ember még csak gondolni sem tud, jelen volt az anyagi világokba érkezés előtt. Az embernek csak választania kell. Ennyi az egész. Választása azonban beindítja a karmák láncolatát. Amely lehet akár jó, akár rossz. Tehát minden az ember választásán múlik. Lehet a jó és lehet a rossz között választani. Választásainkkal pedig sorsunkat is változtatjuk. Az embereket sajnos nem tanították, helyesebben szólva akik tanították, azokat mindig megölték.

Hitvallásunk alapvetően abból áll, hogy mi pontosan tudjuk, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a gyerek kötelessége a szülőt elégedetté tenni. Itt most természetesen nem a fizikai test apjára és anyjára gondolok, hanem arra, aki a fizikai test mozgatóját is megalkotta. Tehát a Lelkek édesapját. Az, ki nékünk Apánk. Minket ettől senki sem bír eltéríteni. Tudjuk, hogy sokan mást gondolnak, de mindez nekünk nem jelent semmit. Mégpedig azért, mert az emberek legnagyobb tömege a logika útján próbál élni. Mi pedig ezt nem tekintjük jónak. Mégpedig azért, mert ha holnap jön egy mást gondoló, akkor már lehet, hogy az ő logikáját fogják utánozni és jónak mondani. Tehát teljes mértékben megbízhatatlan. Az emberiség ma már az anyagi világ bűvöletében él, hajszolja és habzsolja a rövid távú örömöket.

Bodor ErnőCopyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza